JK FUNDACJA

 FUNDACJA JO KAMINSKA

Biżuteria ma siłę i moc, żeby wpływać na ludzkie życie, tworzyć miejsca pracy i poprzez projekty związane z różnymi dziedzinami sztuki zmieniać życie i przyszłość społeczności rzemieślników na całym świecie. Wraz z etycznymi podwalinami produkcji marki Jo Kaminska Ethcial Jewellery powstał pomysł stworzenia fundacji charytatywnej. Fundacja Jo Kaminska została założona 3 listopada 2012 r. Jej głównym założeniem jest szerzenie edukacji ekologicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zanieczyszczenie środowiska plastikiem. Nauczanie to prowadzone jest poprzez interaktywne zajęcia z różnych dziedzin sztuki. W ten sposób oprócz świadomości środowiskowej pracujemy również nad rozwojem kreatywnego myślenia, które jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju. Poprzez warsztaty Jo Kaminska nie tylko przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionów poprzez współprace w dziedzinie biżuterii, ale również oferuje wartość dodaną dla lokalnych społeczności, które wydobywają kamienie szlachetne i perły, z których powstają projekty Jo Kaminska Ethical Jewellery.

 


Warsztaty dla nauczycieli

Fundacja JK organizuje warsztaty dla nauczycieli podczas których oferowane są interaktywne zajęcia łączące różne dziedziny Sztuki z uświadamianiem środowiskowym – z głównym zwróceniem uwagi na zanieczyszczenie plastikiem. Podczas 6 godzinnych warsztatów nauczyciele biorą udział w zajęciach, które ich uczą w jaki sposób przeprowadzać konkretne ćwiczenia ze studentami w klasie. Zajęcia zawierają również część teoretyczną, podczas której prezentowanych jest wiele materiałów na temat zanieczyszczeń plastikiem. W grupach dyskutowane są również kwestie tego, w jaki sposób w konkretnych społecznościach jesteśmy w stanie na poziomie lokalnym zmniejszyć zużycie plastiku. Program zawiera wiele materiałów wizualnych, piosenki oraz filmy dokumentalne, które później mogą być używane przez nauczycieli podczas ich zajęć. Do tego celu została stworzona specjalna grupa – platforma na stronie Facebook – Eco Nations – gdzie umieszczane są wszystkie materiały, które używane są podczas warsztatów.

W Fundacji JKF wierzymy w to, że w rezultacie naszych działań uda nam się zmniejszyć zużycie plastiku, a w przyszłości w dużym stopniu je wyeliminować i że te pomysły będą kiełkowały w społecznościach lokalnych i że wiedza na ten temat będzie szerzyła się poprzez współpracę małych grup lokalnych.

Stworzony przez nas program składa się z różnych ćwiczeń dla uczniów, których wspólnym mianownikiem są różne formy Sztuki. W Fundacji wierzymy w to, że Sztuka stanowi jeden z najważniejszych aspektów ludzkiego życia. Jeśli wystawimy młodych ludzi na jej działanie, ich kreatywne myślenie będzie stymulowane, co w przyszłości przyniesie duże korzyści nie tylko dla nich, ale również dla ich społeczności na wielu różnych poziomach.Pierwsza seria warsztatów odbyła się na Sri Lance w 2013 roku. Wybraliśmy to państwo z wielu powodów – po pierwsze, to stąd pochodzi większość kamieni używanych w biżuterii firmy Jo Kaminska Ethical Jewellery. Po drugie,  tutaj przez cały czas jesteśmy w stanie działać prewencyjnie, a nie parać się  skutkami katastrof środowiskowych związanych z zanieczyszczeniem.

W ciągu roku Jo Kaminska Foundation przeszkoliła nauczycieli ze 162 szkół z Południowej Prowincji wyspy i z regionu górskiego Ratnapura. Program łączy wizualne formy sztuki oraz sztukę słowną opowiadania bajek i dyskusji. Wszystkie te zajęcia bardzo stymulują wyobraźnię i pomogą studentom wyrażać ich opinie oraz nauczą jak w dialogu szukać wspólnych rozwiązań.

Opowiadanie bajek jest również bardzo pożytecznym narzędziem, aby zachowywać i powiększać narodowy i lokalny dobrobyt, zwłaszcza w kraju takim jak Sri Lanka, który przez 25 lat cierpiał okropności wojny domowej. Jest to również sposób na to, żeby włączać różne pokolenia, zwłaszcza ludzi starszych, do życia w społeczności.

Wiecej informacji na temat zanieczyszczenia plastikiem i zagrożeń dla środowiska na naszym profilu na facebooku - Jo Kaminska Foundation:
https://www.facebook.com/pages/Jo-Kaminska-Foundation/490210161009478

Sri Lanka - Warsztaty 2013 - Slideshow